ชีวิตที่ไม่ประมาท

play_circle_outline

“ความตาย” เป็นสัจธรรมที่ต้องรู้เท่าทัน
“ความไม่ประมาท” เป็นจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติ กล่าวคือ
๑.อย่าประมาท ในชีวิตว่าจะยืนยาว
๒.อย่าประมาท ในวัยว่ายังหนุ่มสาว
๓.อย่าประมาท ในสุขภาพว่ายังแข็งแรง
๔.อย่าประมาทในเวลา ว่ายังมีอีกมาก
๕.อย่าประมาทในความดี ว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำ
[ว.วชิรเมธี]

ABOUT THE AUTHOR

sutam

RELATED POSTS

Leave a Reply