สัจธรรมพื้นฐาน

สัจธรรมพื้นฐาน

กลับมายอมรับสัจธรรมพื้นฐานว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไป รู้ทันธรรมดาของชีวิตได้ ก็เยียวยาใจและก้าวไปด้วยความไม่ประมาทได้ ตถตา..

ABOUT THE AUTHOR

sutam

RELATED POSTS

Leave a Reply