รู้ทันมันก็ดับ

format_quote เวลากิเลสมันเกิดขึ้น เกิดขึ้นทางกาย เกิดขึ้นทางวาจา เกิดขึ้นทางใจ รู้ทันมันเดี๋ยวนี้ มันก็ดับไปเดี๋ยวนี้แหละ
~ หลวงปู่แหวน

ABOUT THE AUTHOR

admin

RELATED POSTS

Leave a Reply