ADMIN TALK

เว็บไชต์อยู่ระหว่างการพัฒนา ขออภัยในความไม่สะดวก แนะนำการพัฒนาหรือติดต่อสอบถาม กรุณา ADD LINE ID

{"title":"","show_slide_navigation":"1","show_slide_control":"1","post_count":"5","show_post_date":"1","show_post_author":"1","show_post_category":"1","show_post_tag":"1","post_in_categories":{"_0":"1"}}

การล้างบาปด้วยน้ำ – พุทธพจน์

ปัญหา ลัทธิพราหมณ์ถือว่า กระทำบาปแล้วอาจจะชำระล้างให้หมดสิ้นไปด้วยการอาบน้ำในแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ ทางพระพุทธศาสนามีทรรศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างไร ?

อ่านเพิ่ม
การล้างบาปด้วยน้ำ – พุทธพจน์

หากหัวใจคล้ายห้องว่าง – ท่าน ว.วชิรเมธี

คำว่า “ชีวิต” ประกอบขึ้นมาจาก “กาย” กับ “ใจ” เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “รูป” กับ “นาม”

อ่านเพิ่ม
หากหัวใจคล้ายห้องว่าง – ท่าน ว.วชิรเมธี
เปลือกที่ต้องปล่อย – ท่าน ว.วชิรเมธี

เปลือกที่ต้องปล่อย – ท่าน ว.วชิรเมธี

ธรรมชาติเดิมแท้ของชีวิตนั้นปลอดโปร่ง โล่ง เบา สบาย และเป็นอิสระ แต่ต่อมาเมื่อชีวิตเริ่มมีวิวัฒนาการซับซ้อนมากขึ้นทั้งในทางกาย ทางใจ และทางสังคม

อ่านเพิ่ม
{"title":"","masonry_column":"3","masonry_gutter":"20","post_count":"6","post_offset":"11","show_post_navigation":"1","show_post_excerpt":"1","show_post_date":"1","show_post_author":"1","show_post_tag":"1","show_read_more_button":"1","post_in_categories":{"_0":"1"}}
ชีวิตที่ไม่ประมาท

ชีวิตที่ไม่ประมาท

“ความตาย” เป็นสัจธรรมที่ต้องรู้เท่าทัน “ความไม่ประมาท” เป็นจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติ กล่าวคือ ๑.อย่าประมาท ในชีวิตว่าจะยืนยาว ๒.อย่าประมาท ในวัยว่ายังหนุ่มสาว ๓.อย่าประมาท ในสุขภาพว่ายังแข็งแรง ๔.อย่าประมาทในเวลา ว่ายังมีอีกมาก ๕.อย่าประมาทในความดี ว่าเอาไว้ก่อนวันหลังค่อยทำ [ว.วชิรเมธี]

อ่านเพิ่ม
สัจธรรมพื้นฐาน

สัจธรรมพื้นฐาน

กลับมายอมรับสัจธรรมพื้นฐานว่าสรรพสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่แล้วดับไป รู้ทันธรรมดาของชีวิตได้ ก็เยียวยาใจและก้าวไปด้วยความไม่ประมาทได้ ตถตา..

อ่านเพิ่ม

ฟังเพลง “ลมหายใจแห่งความสุข” กวีนิพนธ์โดย ท่าน ว.วชิรเมธี ขับร้องโดย ปราชญา ศิริพงษ์สุนทร